Jednotlivec a společnost

Kurz, série přednášek a individuálních konzulltací zaměřený na porozumění role jednotlivců a společnosti. Vzdělávání je pak klíčovým procesem pro úspěšné zvládání komplikovaných situací jednotlivce jako takového, tak v jeho interakci se společností a vliv společnosti.  

  • Co je to kritické myšlení a vědomí?
  • Co je jednotlivec a společnost lidí ?
  • Jak a proč potřebujeme strukturu řízení a jaké struktury řízení nás ovlivňují ?
  • Jak funguje politická moc a moc obecně?
  • Jak se bránit propagandě ovlivňující podnikatelské cíle?

Autonomní rozhodování, multikriteriální výběr, technologický posun, neurovědy a vědecký přístup, data, informace a znalosti, to všechno ve vzájemných souvislostech v jednoduchém a vysvětlujícím obraze který vám v rámci vzdělávacích aktivit poskytneme.

 

 

Vzdělání jako výsledek kreativity

Inovace mezi podnikateli a ve společnosti jsou ve spojení s technologickým rozvojem jednou z dimenzí nutných pro dosažení cílů organizace v klasickém uspořádání sociálních vztahů, založených na systémů informačního rámce volného trhu. 

V určitém stupni technologického rozvoje už inovace přesahují původní rámec a vytvářejí nové sociální výzvy a atakují vědomí jednotlivce v jeho současném schématu vnímaní hodnot. 

Schopnost reakce na tyto změny je tím vyšší čím lépe připravujeme náš organizmus na vnímání změny. Rychlá reakce nám tak umožní včas zachytit změnu rámce a adaptovat se na novou výzvu.  Překonání této strategické mezery našeho vědomí je možné pomocí kreativního myšlení.

Schopnost reagovat na změny sociálního rámce se dá naučit a trénovat. Klasické systémy vzdělávání tuto schopnost spíše potlačují a je nutné zapojit potlačené dimenze kreativity. 

Jakou roli má vědomí a kreativita ? Jak se dá kreativita trénovat? Co je kreativní vzdělávání ?

Kreativita odhaluje bariéry vzdělávání. Vzdělávání umožňuje uplatnit kreativitu na vyšší úrovni a získat tak potenciál rozvoje společnosti, organizace a jednotlivce. 

 

 

Kontakt

APICON, s.r.o.

IČ: 28335627

KS Brno, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa:

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž

e-mail: info(at)apicon.cz