(Ne)Rovnováha

Předpokládáme rovnováhu v realitě jsme však svědky nerovnováhý. Změna v každém okamžiku. Průběh změn vyvolává posun těžiště našeho pohledu a otevírají se nové možnosti a rizika.

Jak uchopit dynamicky se měnící struktury bezpečně a trvale.

To je naše práce. Ukázat kde je pevný bod který umožní reagovat na změny správně.

Z ekonomiky založené na nejlepší zkušenosti nebo praxi převládající od počátku 90 let minulého století se většina firem postupně přesouvá, a tento přesun nebývá snadný, do ekosystémové ekonomiky obsahující na první pohled až nesourodě propojené aktivity.

Máme v podstatě sémantickou ekonomiku, v níž hodnota není vytvořena v rámci konkrétního zákazníka nebo průmyslu, ale v rámci celého ekosystému. V podstatě, zdroj konkurenční výhody se přesunul z účinnosti do propojení. 

Zatímco účinnost je zřejmá, sémantická spojení nejsou. Odhalit to vyžaduje představivost.

Dnes musíme rozvíjet dynamické schopnosti umožňující nám vnímat a uchopit příležitosti trhu.

Souběh zkušeností, ekosystémů a automatizace vytvořil intenzivně jiné podnikatelské prostředí. Dnes místo pouhého plánování a provádění, firmy musí neustále objevovat jak vytvářet, poskytovat a získávat hodnotu.

A aby jsme to dělali efektivně, musíme zásadně změnit způsob organizace naši práce.Již nestačí jenom nařizovat a kontrolovat aktivitu, musíme se naučit řídit nespatřená propojení.  To je hlavní odklon od minulosti a mnohé firmy tento skok nezvládnou a zaniknou.

Naštěstí máme stále větší počet nových nástrojů umožňujících nám uspět. Nové formy organizace jako holokracie,agilní skupiny a samoorganizující firmy.  K dispozici jsou také nové nástroje, které nám umožňují vědecky sledovat a analyzovat informace proudící organizační sítí.  

“Human resources are like natural resources; they're often buried deep. You have to go looking for them, they're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves.” 

― Ken Robinson

Vzdělávání je základní metodou naši práce, větší hodnmotu nemůžeme přinést než když management zákazníka ocení co se s námi naučil. Změna přístupu je ukryta ve změně myšlení. Mnohé změny ve firmách potřebují změnu myšlení, která umožné nový přístup k řešení problému. 

Einstein to vyjádřil velmi přesně:

“We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

Najít poznání vlastních omezení je úkolem naši práce při řešení potřeb zákazníků. Zákazník získá nejsilnější konkurenční výhodu která trvale roste.

 

Kontakt

APICON, s.r.o.

IČ: 28335627

KS Brno, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa:

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž

e-mail: info(at)apicon.cz